Follow

Sådan laver du en ny Company Day baneguide

Når du skal lave en baneguide specifikt til en Company Day er der to ting du skal have lavet. Først skal du sørge for at de rigtige sponsorer og dertilhørende billeder er uploadet, og bagefter skal selve baneguiden oprettes. Husk at sørge for at al banedata er helt opdateret, så din kunde får den bedst mulige oplevelse.

Opsætning af Sponsorer:

 1. Tryk på [Sponsors] i hovedmenuen.
 2. Øverst på Sponsors-siden ser du en oversigt over alle de sponsorer, der er lagt ind.
 3. Hvis den eller de sponsorer du skal bruge ikke er lagt ind skal du trykke på [+ New Sponsor] for at tilføje en ny sponsor.
 4. Udfyld sponsorens navn og evt. typen (fx "helside" eller "banner"), for at kunne skelne mellem dem.
 5. Udfyld URL’en (web-adressen), som der skal linkes til i den digitale baneguide.
 6. Tryk på upload pilen for at uploade den billede fil som skal vises (husk at have filen klar fra sponsoren på forhånd)
  • filentype: PNG eller JPG
  • optimale formater:
   • helside: står under upload
   • hulsponsor: 7:2 og 900*256 px
   • ved 2 hulsponsorer: 3.2:2 og 416*256 px
 7. Når all sponsorer er lagt ind, tilføjes et nyt Sponsor Setup ved at trykke på [+]-knappen ud for den bane, du vil lave Sponsor Setup til
 8. Navngiv nu dit sponsor-setup i “Name” feltet, så du kan huske det (fx. navnet på Company Day'en)
 9. Så skal du tilføje sponsorerne til de forskellige huller:
 10. Helsides sponsor indsættes ved at trykke på [+]-knappen i hullets øverste lysegrå felt og derefter vælge den ønskede sponsor i pop-up vinduet.
 11. Hulsponsor indsættes ved at trykke på [+]-knappen i hullets nederste mørkegrå felt og derefter vælge den ønskede sponsor i pop-up vinduet.
  • Ønsker du mere end en hulsponsor vælges nummer 2 ved at trykke på [+]-knappen ved siden af den allerede tilføjede hulsponsor
 12. Når du er tilfreds med hele Sponsor Setup'et trykker du på [Save]-knapppen i bunden af vinduet.

Opsætning af Baneguide:

 1. Vælg nu [Course Guides] i hovedmenuen.
 2. For at tilføje en ny baneguide skal du trykke på [+ New]-knappen, give baneguiden en titel og derefter trykke på [Save]-knappen.
 3. Vælg ”Edit” for at vælge indholdet i baneguide
 4. Øverst til venstre, under overskriften Basic Information, vælger du hvilket indhold der skal med i baneguiden.
 5. Øverst til højre skal du vælge:
  • Hvilke tees (mindst 1) på den valgte banen der skal spilles fra
  • Hvilket sponsor-setup der skal anvendes
 6. Nedenunder vælges de elementer, de skal vises i baneguiden, og typisk skal du blot trykke [Select all] på alle grupper ud over Tech.
 7. Afslut med at trykke på [Save]-knappen i bunden af vinduet, og du har nu defineret indholdet i denne specifikke baneguide
 8. Du får nu præsenteret de enkelte huller nederst i vinduet, og for hvert hul kan du indsætte et antal afstandsmarkeringer, se her hvordan.
 9. Du har nu indsat sponsorer, lavet sponsor setup, defineret baneguiden og dens indhold
 10. Du laver herefter en ny version af den digitale baneguide ved at trykke på [Release new version]-knappen.
 11. Under [Release new version] vises, hvornår sidste version er dannet
 12. Og du kan lave en trykklar PDF-fil ved at trykke på [Generate PDF for print]-knappen.
 13. Efter et par minutter er filen klar og det vises hvornår filen blev dannet
 14. Og du kan åbne PDF-filen ved at trykke på [PDF]-linket
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk